Poskytované zdravotnické služby
  Společnost Nemocnice následné péče VIA, s.r.o. poskytuje lůžkovou lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči v nepřetržitém 24 hodinovém provozu. Provádíme rovněž komplexní hygienickou péči, doplňující diagnostiku a orientační vyšetření, rehabilitační výkony a zajišťujeme dietní systém. O pacienty pečují lékaři se specializací, zdravotní sestry s odbornou způsobilostí, ošetřovatelky a sanitáři, zkušení rehabilitační pracovníci a nutriční specialista. Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci s okolními pracovišti akutní péče (především nemocnicemi v Děčíně, České Lípě, Rumburku). Komplexní péče o pacienta je celostní přístup, který chápe čtyři dimenze člověka: fyzickou, psychickou, sociální a duchovní. Tyto dimenze je nutno integrovat. Rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče jsou dány stupněm postižení zdravotního stavu pacienta a objemem finančních zdrojů, dostupných na úhradu zdravotní péče. Tuto základní ( standardní) zdravotní péči hradí příslušná zdravotní pojišťovna.
  Poskytovaná zdravotní péče je plně hrazena uvedenými zdravotními pojišťovnami:
  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna
  • 211 - Zdravotní pojišťovna MV ČR
  • 213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna


  Nad rámec základní zdravotní péče mají naši pacienti možnost využívat pro dobu pobytu další - doplňkové služby. Tyto nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a náklady na ně hradí pacient (případně jeho příbuzní). V odůvodněných případech zvláštního zřetele hodných (aniž by na to byl právní nárok) může být individuálně poskytnuta pacientovi sleva až do výše 100% ceny. Doplňkové služby jsou rozděleny podle svého rozsahu do celkem 4 balíčků (A,B,C a D), které se liší i cenou za den (150,- Kč až 280,- Kč včetně DPH/den). Bližší informace o obsahu jednotlivých balíčků a podmínkách jejich poskytnutí Vám podá sociální pracovnice nebo vrchní sestra. Výběr konkrétního balíčku doporučujeme vždy konzultovat s lékařem.

  Doplňkové služby
  • sociální poradenství, seznámení se s individuálně potřebnou problematikou, legislativou, atd.
  • sepsání žádosti do domova seniorů (vždy jedné)
  • vedení individuálních účtů pacienta
  • služby resocializace, psychologické poradenství a podpory (v rozsahu nad rámec běžné péče)
  • nákupní služby
  • nadstandartní poskytování inkontinenčních pomůcek
  • nadstandartní lůžko
  • barevný televizor na pokoji
  • praní osobního prádla
  • zapůjčení knih
  • zprostředkování kadeřnických služeb, pedikúry, kosmetických služeb
  • napsání dopisů, zprostředkování telefonických kontaktů, přítomnosti duchovního, umožnění účasti na bohoslužbě a pod.
  • navýšení podávání vitamínů v podobě ovoce, džusů a doplňků stravy pro posílení imunity v zimním období
  • aktivizující nebo zklidňující masáž (dle lékařské indikace) v rozsahu 1-2 týdně, případně vířivka na dolní končetiny
  • denně miska čerstvého ovoce
  • bodová akupresurní masáž chodidel v rozsahu 1x týdně, případně vířivka na dolní končetiny
  • rehabilitace podle lékařské indikace 2 x denně, v případě více zájemců (nejméně 10) též o víkendech a svátcích

  V případě potřeby bližší informace získáte u naší sociální pracovnice nebo staničních sester.


předchozí další
 
©2010 VIA s.r.o, všechna práva vyhrazena. O nás | Pacient a rodina | Fotogalerie | Kariéra | Historie | Kontakty | Podpořte nás