Historie nemocnice v České Kamenici

Původní nemocniční budova byla uvedena do provozu v červenci 1908. Z rostoucími nároky na zdravotní péči byla částečně zrekonstruována v letech 1929-1930 a v roce 1937 pak rozšířena přístavbou.Po 2. světové válce byly zavedeny mnohé odborné poradny včetně rozšíření RDG pracoviště a laboratoře. V roce 1973 bylo otevřeno nové oddělení pro dlouhodobě nemocné s kapacitou 45 lůžek.Od počátku měla tato nemocnice dobrou pověst a byla vyhledávána nejen pacienty místního regionu, ale z jiných oblastí republiky. Po sametové revoluci v listopadu 1989 prošla nemocnice privatizačním řízením a přešla do vlastnictví společnosti VIA s.r.o Následně byla restruktualizována v léčebnu dlouhodobě nemocných v souladu s celostátním vývojem zdravotnictví a demografickým vývojem společnosti.


Primáři chirurgie a současně ředitelé nemocnice
(chronologicky)
  • MUDr. Leopold Schubert
  • MUDr. Vincenz Traube
  • MUDr. Dionýz Vítek
  • MUDr. Miloš Randa


Neuvádíme zde výčet primářů ostatních oddelení ( interna,porodnictví,dermatologie).
Primáři oddělení pro dlouhodobě nemocné:
  • MUDr. Blahoslav Petržílek
  • MUDr. Milan Čabrádek
  • MUDr. Jitka Mészárosová
  • MUDr. Jaroslav Holý
  • MUDr. Vladimír Kovtun

Pro úplnost ještě z historie uvádíme, že primář a ředitel MUDr. Dionýz Vítek se svou manželkou Emilií, která byla primářkou zdejšího interního oddělení, působili za druhé světové války v Anglii. Pan primář jako osobní lékař prezidenta Beneše a MUDr. Emilie Vítková jako plukovník 2. anglické perutě. 
©2010 VIA s.r.o, všechna práva vyhrazena. O nás | Pacient a rodina | Fotogalerie | Kariéra | Historie | Kontakty | Podpořte nás