Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

SOCIÁLNÍ LŮŽKA
Poslání:
Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici následné péče VIA, s.r.o. je zajistit klientům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální situaci. Vzhledem ke svému stavu pacienti Nemocnice následné péče VIA, s.r.o. nemohou být propuštěni do domácího prostředí a ani do jiné sociální služby. Při poskytování služeb vycházíme z individuálních potřeb a situace každého jednotlivce. V naší službě obdrží klient nezbytnou podporu a zároveň jemu a jeho rodině je poskytnuta dostatečně dlouhá doba na to, aby mohla být vyřešena jeho sociální situace. U klientů se snažíme rozvíjet a udržet optimální míru samostatnosti, nezávislosti, odpovědnosti za své jednání a rozhodování a přispívat tak k prožívání plnohodnotného života.

Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 50 let věku, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení
 • zajištěno poskytování terénních sociálních služeb

Poskytovaná služba je nabízena v rámci Severočeského kraje, případně zájemci, který má ke kraji vztah (má v kraji příbuzné, rodiště).

Zásady:

 • poskytování služby odborným personálem
 • individuální přístup ke klientovi
 • dodržování základních lidských práv a svobod, zejména se zdůrazněním práva na soukromí

Cíle:

 • Cílem poskytované služby je zajištění odborné sociální a zdravotní pomoci klientům.
 • Podporovat udržení a rozvoj samostatnosti.
 • Poskytovat službu na přechodnou dobu (do času možnosti návratu do domácího prostředí nebo následné sociální služby).
 • Zajistit aktivizační činnosti pro klienty (aktivizovat klienty v soběstačnosti).
 • Vybudování altánu pro klienty.

Kapacita:
Komplex sociálních lůžek tvoří pravé křídlo přízemí budovy nemocnice. Kapacita je 18 lůžek, (1x jednolůžkový, 2x dvoulůžkové, 3x třílůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj). Všechny pokoje tvoří buňku, ke které přísluší umyvadlo, u některých je sprchový kout a toaleta. Na oddělení sociálních lůžek jsou na chodbách dvě koupelny se sprchovými kouty a toaletami, a jedno samostatné WC. Pokoje jsou vybaveny el. polohovacími lůžky, dle potřeby bočními zábranami, vzpřimovacími hrazdami, víceúčelovým nočním stolkem, jídelním stolem, židlemi, uzamykatelnými šatními skříněmi s nástavci, lampičkou nad lůžkem a TV. Pokoj je možno doplnit drobnými předměty ( poličky, obrázky, rádio - poplatky si hradí klient ). Každý imobilní klient má k dispozici jídelní stolek a toaletní křeslo. Dále jsou k dispozici invalidní vozíky, relaxační křesla, dvě regálové knihovny ve společných prostorách a lednice pro klienty, která je umístěna v kuchyňce pro klienty. Chodby jsou vybaveny omyvatelným čalouněným sedacím nábytkem a židlemi.

Pro přípravu a výdej jídla slouží personálu na oddělení plně vybavená přípravna jídel – kuchyňka.

Všechny pokoje klientů jsou vybaveny signalizací pro přivolání personálu. Centrální panel je umístěn na sesterně. Chodby, toalety a koupelny jsou vybaveny bezpečnostními prvky (madla, protiskluzové podlahy, signalizací na personál). V areálu zařízení je občerstvení na nákup drobného zboží a tisku, klienti tu mají možnost posedět se svými blízkými např. na kávu a dort na venkovní zahrádce pod slunečníky. V areálu zařízení je i lékárna, kde mimo léků a zdravotních pomůcek se dají dokoupit potřeby pro základní hygienu a nutriční doplňky. V přízemí budovy je u vchodu vhodně situován automat na kávu a jiné teplé nápoje.

Pro skupinové a individuální rehabilitační cvičení je v suterénu k dispozici tělocvična vybavená ribstoly, polohovacím lehátkem, chodící plošinou, rehabilitačními míči apod. Místnost pro fyzioterapii je vybavena magnetoterapeutickým a ultrazvukovým přístrojem, dále jsou k dispozici 2 ks biolampy, šlapadla atd..

Ergoterapie využívá pro nácvik jemné motoriky kuchyňku s potřebným nádobím a elektrospotřebiči.

Stravování je zajišťováno ve vlastním stravovacím provozu dle HACCP. Technické vybavení kuchyně odpovídá požadavkům na stravovací služby a hygienickým předpisům.

Výše úhrady za poskytované služby:
Klient je povinen (dle vyhl. 340/2007 Sb., v platném znění) zaplatit úhradu:

 • za ubytování v částce 180,- Kč denně
 • za stravování v částce 150,- Kč denně
 • služby poskytnuté nad rámec dané zákonem v částce 35,- denně

Celková měsíční úhrada za ubytování a stravování se vypočte vynásobením denní úhrady a skutečným počtem kalendářních dnů v daném měsíci.

Odmítnutí zájemce:
Zvláštní ambulantní péče může odmítnout zájemce o poskytnutí služby v případě, že:

 • osoba má infekční onemocnění
 • osoba není starší 50-ti let
 • obsazená kapacita lůžek

Návštěvní hodiny na oddělení:
Pondělí až neděle ....................... neomezeně

Kontakty:
Nemocnice následné péče VIA, s.r.o.
5. Května 527
407 21 Česká Kamenice
IČ: 63147181

Primář: MUDr. Vladimír Kovtun , Ph.D, tel: 412 582 651-14 , 777 482 191 vkovtun@viamedical.cz
Vrchní sestra: Lenka Hlavatá, tel: 412 582 651-15, 777 482 195, lhlavata@viamedical.cz

Domácí řád
Domácí řád ke stažení (.pdf)

 
©2010 VIA s.r.o, všechna práva vyhrazena. O nás | Pacient a rodina | Fotogalerie | Kariéra | Historie | Kontakty | Podpořte nás