• Vysoká odbornost a profesionalita s mezinárodně uznanou certifikací kvality péče
  • certifikace v systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2008 a integrovaného systemu řízení ČSN EN ISO 14001:2004
  • Politika kvality
  • Snaha o celoživotní vzdělávání zaměstnanců a jejich profesní rozvoj
  • Rodinné hodnoty a týmová práce
  • Maximální spolupráce s rodinou pacienta
  • Umístění léčebny ve městě s krásnou okolní přírodou s možností maximální relaxace
  • Vyhlášená kuchyně

Akreditace zdravotnického zařízení
Naše léčebna zatím není zapojena do procesu akreditací zdravotnických zařízení, nicméně s akreditací společnost Nemocnice následné péče VIA, s.r.o. počítá a zavádí pravidla potřebná pro její získání. V současné době je zpracováván plán zvyšování kvality zdravotní péče, individuality a bezpečnosti pacientů při jejím poskytování.Získali jsme certifikace v systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a integrovaného systemu řízení ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005.

Proběhla u nás retrospektivní studie o možnosti ovlivnění pokročilejších stadií demence a její výsledky byly zveřejněny v renomovaném zahraničním časopise. Vytvořenou stupnici pro použití medikamentozní léčby bychom rádi ověřili ve spolupráci s jinými zařízeními, aby případně mohla podpořit farmaekonomiku a zabránit poškozování pacientů ordinací léků s jejich nežádoucími účinky a problematickým efektem.

Rádi bychom vytvořili detašované praktické pracoviště zahraniční vysoké školy v rámci EU.

Realizované a plánované investice
Vzhledem ke stavu stávajících objektů a jejich okolí je zpracován plán a dokumentace na postupnou rekonstrukci a rozšíření komplexnosti areálu. Součástí bude například výměna vytápění, výtahů, oken, oprava fasád a další parkové úpravy (např. vybudování letního prostoru pro mobilní pacienty).

Dokončujeme úpravu duchovní místnosti pro náboženské a další účely rozvoje duchovní osvěty pacientů i rodiny.

Ruku v ruce s těmito úpravami musí jít modernizace a doplňování přístrojového a věcného vybavení.


předchozí další
 
©2010 VIA s.r.o, všechna práva vyhrazena. O nás | Pacient a rodina | Fotogalerie | Kariéra | Historie | Kontakty | Podpořte nás